JAK DZIAŁAMY

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki

Jesteśmy wpisani do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 2116

Gwarancja ubezpieczeniowa

Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową na okres 01.09.2023 – 31.08.2024 wydaną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Dane firmy

MIEJSCA Biuro Podróży Spółka z o. o.
NIP: 521-383-51-45
REGON: 380834481
KRS: 0000741380
adres: ul. Wiktorska 83/87 m.12, 02-582 Warszawa
www.miejsca.net.pl
tel.: +48 570 696 517
e-mail: biuro@miejsca.net.pl

Ogólne warunki uczestnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MIEJSCA

MIEJSCA – warunki uczestnictwa

Konta firmowe

PLN 30 2530 0008 2060 1074 3086 0001

EUR 03 2530 0008 2060 1074 3086 0002

USD 44 1870 1045 2078 1074 3086 0001

Ubezpieczenie podróżne

  • koszty leczenia, ratownictwa i transportu KL – min. 30 000, – EUR
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW- min. 5 000, – EUR
  • ubezpieczenie OC – min. 25 000, – EUR
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego – min. 400, -EUR

Uwaga! W przypadku chorób przewlekłych zaleca się indywidualnie rozszerzyć polisę ubezpieczeniową.

Przed wyjazdem

Każdy uczestnik otrzymuje przed wyjazdem pakiet niezbędnych informacji przygotowanych pod kątem miejsca i czasu imprezy, takich jak ewentualne szczepienia, warunki klimatyczne, waluta, itp.

Cena

Cena wyjazdu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją programu (w tym również bilety wstępu do zwiedzanych obiektów), z wyjątkiem ewentualnych opłat wizowych, zwyczajowych napiwków dla lokalnej obsługi i proponowanych atrakcji fakultatywnych. Koszt zakupu biletu lotniczego do/z miejsca destynacji jest po stronie klienta. Szczegółowe informacje dotyczące ceny znajdziesz przy opisie konkretnego programu.

Wielkość grupy

Dla komfortu uczestników wyjazdy z MIEJSCAMI odbywają się w kameralnym gronie, a wielkość grupy jest dostosowana do specyfiki docelowego miejsca podróży. Szczegółowe informacje znajdują się przy programie.