JAK DZIAŁAMY

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki

Jesteśmy wpisani do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 2116.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 387 144,- PLN (równowartość 90 000,- EUR), wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A., będąca ustawowym zabezpieczeniem finansowym imprezy turystycznej.

Dane firmy

MIEJSCA Biuro Podróży Spółka z o. o.
NIP: 521-383-51-45
REGON: 380834481
KRS: 0000741380
adres: ul. Wiktorska 83/87 m.12, 02-582 Warszawa
www.miejsca.net.pl
tel.: +48 570 696 517
e-mail: biuro@miejsca.net.pl

Ogólne warunki uczestnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MIEJSCA

MIEJSCA – warunki uczestnictwa

Konta firmowe

30 1050 1025 1000 0090 8042 5144 (PLN)
PL 35 1050 1025 1000 0090 8042 5151 (EUR)

Ubezpieczenie podróżne

  • koszty leczenia, ratownictwa i transportu KL – min. 30 000, – EUR
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW- min. 5 000, – EUR
  • ubezpieczenie OC – min. 25 000, – EUR
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego – min. 400, -EUR

Uwaga! W przypadku chorób przewlekłych zaleca się indywidualnie rozszerzyć polisę ubezpieczeniową.

Przed wyjazdem

Każdy uczestnik otrzymuje przed wyjazdem pakiet niezbędnych informacji przygotowanych pod kątem miejsca i czasu imprezy, takich jak ewentualne szczepienia, warunki klimatyczne, waluta, itp.

Cena

Cena wyjazdu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją programu (w tym również bilety wstępu do zwiedzanych obiektów), z wyjątkiem ewentualnych opłat wizowych, zwyczajowych napiwków dla lokalnej obsługi i proponowanych atrakcji fakultatywnych. Szczegółowe informacje dotyczące ceny znajdziesz przy opisie konkretnego programu.

Wielkość grupy

Dla komfortu uczestników wyjazdy z MIEJSCAMI odbywają się w kameralnym gronie, a wielkość grupy jest dostosowana do specyfiki docelowego miejsca podróży. Szczegółowe informacje znajdują się przy programie.