JAK DZIAŁAMY

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki

Jesteśmy wpisani do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 2116.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 375 309,- PLN (równowartość 90 000,- EUR), wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A., będąca ustawowym zabezpieczeniem finansowym imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie podróżne

  • koszty leczenia, ratownictwa i transportu KL – min. 30 000, – EUR
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW- min. 5 000, – EUR
  • ubezpieczenie OC – min. 25 000, – EUR
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego – min. 400, -EUR

Uwaga! W przypadku chorób przewlekłych zaleca się indywidualnie rozszerzyć polisę ubezpieczeniową.

Przed wyjazdem

Każdy uczestnik otrzymuje przed wyjazdem pakiet niezbędnych informacji przygotowanych pod kątem miejsca i czasu imprezy, takich jak ewentualne szczepienia, warunki klimatyczne, waluta, itp.

Konta firmowe

30 1050 1025 1000 0090 8042 5144 (PLN)
35 1050 1025 1000 0090 8042 5151 (EUR)

Cena

Cena wyjazdu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją programu (w tym również bilety wstępu do zwiedzanych obiektów), z wyjątkiem ewentualnych opłat wizowych, zwyczajowych napiwków dla lokalnej obsługi i proponowanych atrakcji fakultatywnych. Szczegółowe informacje dotyczące ceny znajdziesz przy opisie konkretnego programu.

Wielkość grupy

Dla komfortu uczestników wyjazdy z MIEJSCAMI odbywają się w kameralnym gronie, a wielkość grupy jest dostosowana do specyfiki docelowego miejsca podróży. Szczegółowe informacje znajdują się przy programie.